Aqreqatları təmin olunması

Hər sahəyə uyğun o cümlədən, yuxarıda qeyd olunan, bütün növ bağçılıq və tarla tipli aqreqatları təmin edirik.